Конкурс за разработване на научни проекти, финансирани целево от държавния бюджет - 2017 г.

Финансиране от държавния бюджет - конкурс 2017

Конкурс за разработване на научни проекти, финансирани със средствата, отпуснати целево от държавния бюджет за присъщата на държавните висши училища научна или художествено-творческа дейност – 2017 г.

Във връзка с проведената конкурсна сесия за научни проекти за 2017 г. Ви информираме, че договорите вече са ...
Финансиране от държавния бюджет - конкурс 2017

Конкурс за разработване на научни проекти, финансирани със средствата, отпуснати целево от държавния бюджет за присъщата на държавните висши училища научна или художествено-творческа дейност – 2017 г.

Във връзка с проведената конкурсна сесия за научни проекти за 2017 г. Ви информираме, че договорите вече са подписани и изведени.
Екземпляр за ръководителя може да бъде получен всеки работен ден  от 13:30 до 17:00 ч. в отдел „Научна и проектна дейност“ (Информационен център).

-------------- 
 

Документи към конкурса


При възникнали проблеми с подаване на проектно предложение през портала, моля обърнете се към Кристина Фердинандова ([javascript protected email address]) или Миляна Алексиева ([javascript protected email address])