Конкурс за разработване на научни проекти, финансирани целево от държавния бюджет - 2022 г.

Финансиране от държавния бюджет - конкурс 2022
  
Конкурс за разработване на научни проекти, финансирани със средствата, отпуснати целево от държавния бюджет за присъщата на държавните висши училища научна или художествено-творческа дейност – 2022 г.

Във връзка с проведената конкурсна сесия за научни проекти за 2022 г. Ви информираме, че отчетите ...
Финансиране от държавния бюджет - конкурс 2022
  
Конкурс за разработване на научни проекти, финансирани със средствата, отпуснати целево от държавния бюджет за присъщата на държавните висши училища научна или художествено-творческа дейност – 2022 г.

Във връзка с проведената конкурсна сесия за научни проекти за 2022 г. Ви информираме, че отчетите за изпълнение на одобрените проекти се подават по електронен път в системата до 23:59 ч. на 12 декември 2022 г. (по изключение, защото крайният срок е в неработен ден). В списъка с прикачени документи ще откриете ръководство за работа с модула.


Ръководителите на проекти следва да подадат: Научният отчет се подава в електронната система в pdf или word формат. Оригиналният документ на хартиен носител се съхранява от ръководителя на проекта в продължение на 5 години.
  • Таблица с количествени показатели за научната дейност - попълва се информация в образец (във формат excel), приложим за всички видове проекти. Научните резултати от проектите следва да бъдат отразени и в електронната система „Авторите“ (https://authors.uni-sofia.bg)
  • Финансов отчет – изготвя се от счетоводителя на проекта. Публикува се в електронната система във формат excel или подписан и сканиран в pdf формат. Оригиналният документ се съхранява в отдел Административно-счетоводно обслужване.
  • Приложения към научния отчет – по преценка на ръководителя може да бъдат подадени приложения (списъци с линкове към публикации, рекламни и презентационни материали, статии, постери и др.). Можете да добавите само един файл с приложения. Ако са налични повече от едно приложения, следва да ги архивирате и да прикачите архивирания файл. Оригиналните документи на хартиен носител се съхраняват заедно с научния отчет от ръководителя на проекта в продължение на 5 години.
Отчетните документи се оценяват от един рецензент според експертни карти: Рецензиите се предават на факултетната комисия като хартиен екземпляр с подпис и/или по електронна поща, подписани с електронен подпис или подписани и сканирани в pdf формат. Председателят на факултетната комисия нанася оценката от рецензията в електронната система и депозира експертните карти в отдел „Научна и проектна дейност“. По преценка на факултетната комисия ръководителите на проекти могат да получат достъп до съдържателната част от рецензията
 

 

Документи към конкурса


При възникнали проблеми с подаване на проектно предложение през портала, моля обърнете се към Кристина Фердинандова ([javascript protected email address]) или Миляна Алексиева ([javascript protected email address])