Конкурс за разработване на научни проекти, финансирани целево от държавния бюджет - 2017 г.

Финансиране от държавния бюджет - конкурс 2017
  
Конкурс за разработване на научни проекти, финансирани със средствата, отпуснати целево от държавния бюджет за присъщата на държавните висши училища научна или художествено-творческа дейност – 2017 г.
Във връзка със стартирането на конкурса за разработване на научни проекти за 2017 г. Ви информираме, че ...
Финансиране от държавния бюджет - конкурс 2017
  
Конкурс за разработване на научни проекти, финансирани със средствата, отпуснати целево от държавния бюджет за присъщата на държавните висши училища научна или художествено-творческа дейност – 2017 г.
Във връзка със стартирането на конкурса за разработване на научни проекти за 2017 г. Ви информираме, че проектните предложения се подават до 16 март 2017 г. включително!
само по електронен път на адрес: http://eservices.uni-sofia.bg/projects  
Проектни предложения, които не са подадени по електронен път на посочения по-горе адрес, няма да бъдат разглеждани за финансиране от Управителния съвет на ФНИ при СУ.
  • Наредба за условията и реда за планирането, разпределението и разходването на средствата от държавния бюджет за финансиране на присъщата на държавните висши училища научна или художественотворческа дейност, в сила от 01.01.2017 г.
  • Правилник за условията и реда на финансиране на научноизследователската дейност на Софийския университет “Св. Климент Охридски” със средства, отпуснати целево от държавния бюджет (последно изменен с решение на АС от 07.12.2016 г.)
  • Заповед за обявяване на конкурс № РД 19-82/23.02.2017 г.
На заседание на АС на СУ „Св. Климент Охридски” от 23 февруари 2011 г. са утвърдени следните приоритетни направления за финансиране на научните проекти по ФНИ при СУ:
 
1. Природни науки
1.1.Здраве и медицина
1.2. Високи технологии
1.3. Природни ресурси, екология и околна среда
 
2. Социални и хуманитарни науки
2.1. Публични политики.
2.2. Общества, култури и история на Балканите и връзките им с Европа и света.
2.3. Гражданство, мобилност, комуникации и общество на знанието.
 
 
 

Документи към конкурса


При възникнали проблеми с подаване на проектно предложение през портала, моля обърнете се към Кристина Фердинандова ([javascript protected email address]) или Миляна Алексиева ([javascript protected email address])