Конкурс за разработване на научни проекти, финансирани целево от държавния бюджет - 2021 г.

Финансиране от държавния бюджет - конкурс 2021
  
Конкурс за разработване на научни проекти, финансирани със средствата, отпуснати целево от държавния бюджет за присъщата на държавните висши училища научна или художествено-творческа дейност – 2021 г.
Със заповед на Ректора № РД19-26/28.01.2021 г. е обявен Конкурс за разработване на научни ...
Финансиране от държавния бюджет - конкурс 2021
  
Конкурс за разработване на научни проекти, финансирани със средствата, отпуснати целево от държавния бюджет за присъщата на държавните висши училища научна или художествено-творческа дейност – 2021 г.
Със заповед на Ректора № РД19-26/28.01.2021 г. е обявен Конкурс за разработване на научни проекти - 2021 г. Проектните предложения се подават само по електронен път на адрес: http://eservices.uni-sofia.bg/projects  в срок до 23:59 ч. на 26 февруари 2021 г.
Проектни предложения, които не са подадени по електронен път на посочения по-горе адрес или ръководителите не са въвели пълната информация за проекта в електронната система, включително състав на научния колектив, няма да бъдат приемани за оценка и класиране от Управителния съвет на ФНИ при СУ.
  • Правилник за условията и реда на финансиране на научноизследователската дейност на Софийския университет “Св. Климент Охридски” със средства, отпуснати целево от държавния бюджет (последно изменен с решение на АС от 27.01.2021 г.)
  • Наредба за условията и реда за планирането, разпределението и разходването на средствата от държавния бюджет за финансиране на присъщата на държавните висши училища научна или художественотворческа дейност, в сила от 01.01.2017 г.
  • Наръчник за кандидатстване, изпълнение и отчитане на проектите.
По въпроси във връзка с кандидатстването можете да се свържете с екипа на отдел "Научна и проектна дейност":
- електронна поща: npd@admin.uni-sofia.bg
- телефон: 02/9308514
- виртуално гише на отдела: https://elearn.uni-sofia.bg/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=426097

Документи към конкурса


При възникнали проблеми с подаване на проектно предложение през портала, моля обърнете се към Кристина Фердинандова ([javascript protected email address]) или Миляна Алексиева ([javascript protected email address])