Конкурс за разработване на научни проекти, финансирани целево от държавния бюджет - 2024 г.

Финансиране от държавния бюджет - конкурс 2024

Конкурс за разработване на научни проекти, финансирани със средствата, отпуснати целево от държавния бюджет за присъщата на държавните висши училища научна или художествено-творческа дейност – 2024 г.

СПИСЪК на класираните проекти


Във връзка с проведената конкурсна сесия Ви информираме, че договорите за изпълнение на одобрените ...
Финансиране от държавния бюджет - конкурс 2024

Конкурс за разработване на научни проекти, финансирани със средствата, отпуснати целево от държавния бюджет за присъщата на държавните висши училища научна или художествено-творческа дейност – 2024 г.

СПИСЪК на класираните проекти


Във връзка с проведената конкурсна сесия Ви информираме, че договорите за изпълнение на одобрените проекти ще се приемат по електронна поща до отдел “Научна и проектна дейност” (npd@admin.uni-sofia.bg) от 25 март до 15 април 2024 г. (включително) .

Необходими документи за сключване на договор:

Образец на договор за изпълнение на проект – приложим за всички видове проекти и следните приложения:
  • Приложение 1 - Научен план (описание на проекта). Може да се използва описанието на проекта от подаденото проектно предложение, ако промяна в бюджета не налага промяна и в описанието.
  • Приложение 2 - Работна програма. Може да се използва описанието на проекта от подаденото проектно предложение, ако промяна в бюджета не налага промяна и в работната програма.
  • Приложение 3 - Основен състав на научния колектив/организационния комитет (със сканирани и/или електронни подписи на членовете на колектива). Може да се използва списъкът от подаденото проектно предложение, ако промяна в бюджета не налага промяна и в списъка. Изискват се подписи (сканирани или електронни) от всички членове. Ако са включени млади учени и докторанти, статутът им трябва да е изрично посочен и в списъка на екипа.
  • Приложение 4 - Бюджет на проектите – образецът на бюджет е приложим за всички видове проекти. Бланката е заключена и в нея има заложени формули в съответствие с изискванията на Наредбата. Отключени са само клетките, в които е допустимо да се попълват данни. Сумата в графа „Общ бюджет на проекта за 2024“ трябва да отговаря напълно на одобрената от Управителния съвет сума.  В перо 12. Възнаграждение за рецензия на окончателния отчет по договора се залагат средства, единствено когато установената практика във факултета е да се заплаща изготвената рецензия. Стойността на разхода трябва да съответства на стойността за заплащане на първоначалната рецензия.

Ръководителите могат да получат информация за одобреното финансиране и през профила си в електронната система: http://eservices.uni-sofia.bg/.

 

Документи към конкурса


При възникнали проблеми с подаване на проектно предложение през портала, моля обърнете се към Кристина Фердинандова ([javascript protected email address]) или Миляна Алексиева ([javascript protected email address])