Конкурс за разработване на научни проекти, финансирани целево от държавния бюджет - 2020 г.

Финансиране от държавния бюджет - конкурс 2020

Конкурс за разработване на научни проекти, финансирани със средствата, отпуснати целево от държавния бюджет за присъщата на държавните висши училища научна или художествено-творческа дейност – 2020 г.
Със заповед на Ректора № РД19-44/30.01.2020 г. (изменена със заповед № РД19-69/07.02.2020 ...
Финансиране от държавния бюджет - конкурс 2020

Конкурс за разработване на научни проекти, финансирани със средствата, отпуснати целево от държавния бюджет за присъщата на държавните висши училища научна или художествено-творческа дейност – 2020 г.
Със заповед на Ректора № РД19-44/30.01.2020 г. (изменена със заповед № РД19-69/07.02.2020 г.) е обявен Конкурс за разработване на научни проекти - 2020 г. Проектните предложения се подават само по електронен път на адрес: http://eservices.uni-sofia.bg/projects  в срок до 23:59 ч. на 24 февруари 2020 г. включително.
Проектни предложения, които не са подадени по електронен път на посочения по-горе адрес или ръководителите не са въвели пълната информация за проекта в електронната система, включително състав на научния колектив, няма да бъдат приемани за  класиране от Управителния съвет на ФНИ при СУ.
  • Правилник за условията и реда на финансиране на научноизследователската дейност на Софийския университет “Св. Климент Охридски” със средства, отпуснати целево от държавния бюджет (последно изменен с решение на АС от 29.01.2020 г.)
  • Наредба за условията и реда за планирането, разпределението и разходването на средствата от държавния бюджет за финансиране на присъщата на държавните висши училища научна или художественотворческа дейност, в сила от 01.01.2017 г.

Документи към конкурсаПри възникнали проблеми с подаване на проектно предложение през портала, моля обърнете се към Кристина Фердинандова ([javascript protected email address]) или Миляна Алексиева ([javascript protected email address])