Конкурс за разработване на научни проекти, финансирани целево от държавния бюджет - 2018 г.

Конкурс за разработване на научни проекти, финансирани със средствата, отпуснати целево от държавния бюджет за присъщата на държавните висши училища научна или художествено-творческа дейност – 2018 г.
Във връзка със стартирането на конкурса за разработване на научни проекти за 2018 г. със средства, отпуснати целево от държавния бюджет ви информираме ...
Конкурс за разработване на научни проекти, финансирани със средствата, отпуснати целево от държавния бюджет за присъщата на държавните висши училища научна или художествено-творческа дейност – 2018 г.
Във връзка със стартирането на конкурса за разработване на научни проекти за 2018 г. със средства, отпуснати целево от държавния бюджет ви информираме, че срокът за кандидатстване с проектни предложения е 19 март 2018 г. (включително).
Проектните предложения се подават само по електронен път на адрес:
http://eservices.uni-sofia.bg/projects
Проектни предложения, които не са подадени по електронен път на посочения по-горе адрес или ръководителите не са въвели пълната информация за проекта в електронната система, включително състав на научния колектив, няма да бъдат приемани за  класиране от Управителния съвет на ФНИ при СУ. На заседание на АС на СУ „Св. Климент Охридски” от 23 февруари 2011 г. са утвърдени следните приоритетни направления за финансиране на научните проекти по ФНИ при СУ:
1. Природни науки
1.1.Здраве и медицина
1.2. Високи технологии
1.3. Природни ресурси, екология и околна среда
2. Социални и хуманитарни науки
2.1. Публични политики.
2.2. Общества, култури и история на Балканите и връзките им с Европа и света.
2.3. Гражданство, мобилност, комуникации и общество на знанието.
 
 
 

Документи към конкурса


При възникнали проблеми с подаване на проектно предложение през портала, моля обърнете се към Кристина Фердинандова ([javascript protected email address]) или Миляна Алексиева ([javascript protected email address])